10 PROČ + 10 JAK 

MOTIVOVAT DĚTI JÍT

VEN

Jednoduchá příručka, která Vám přiblíží důležitost venkovního bytí. A tady platí, že "Co se v mládí naučíš, ...", v životě několikrát zúročíš. Pokud se stane příroda součástí našeho života, býváme spokojenější i zdravější. Pravidelný celoroční pobyt venku pro nás může být obrovským přínosem. 

Dostanete zde ty nejlepší a nejjednodušší tipy na to, jak přírodu dětem co nejvíce zařadit do běžného života. 

Vraťme dětem dětství venku. Je to dar, který se jim mnohokrát v dobrém vrátí.